valmisfirmad

E-R: klo 08:30-17:00 / GSM: +372 502 8940 / WhatsApp: +372 502 8940 / E-mail: info@liivikas.ee / Skype: liivikas

Valmisfirma põhikiri

 

1. Osaühingu ärinimi: Valmisfirma OÜ

 

2. Osaühingu asukoht: Tallinna linn

 

3. Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

 

4. Osaühingu osakapitali minimaalne suurus on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimaalne suurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

 

5. Osa eest tasumine võib olla rahaline või mitterahaline. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab osaühingu juhatus ja kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel

 

6. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

 

7. Osaühingu likvideerimisel võib väljamakseid teha nii rahas kui muus varas.

 

8. Osaühingut esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni neljast liikmest. Osaühingut võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

Juhatuse pädevusse kuulub otsuste tegemine järgmiste tehingute sooritamisel:

kinnisvara omandamine, kinnisvara võõrandamine, kinnisvara koormamine, ettevõtete osade ja/või aktsiate omandamine ja võõrandamine.

 

9. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.01. – 31.12.)

 

Kinnitatud 01.01.2017

 

Juhatuse liige

Paap Suurma

paap

 

Avatud E-R: kl 8:30-17:00

 

GSM: +372 502 8940

WhatsApp: +372 502 8940

E-mail: info@liivikas.ee

Skype: liivikas

 

Palume kohtumisaeg eelnevalt kokku leppida!

Liivikas OÜ / Nurme 16, 11621 Tallinn / Skype: liivikas / E-mail: info@liivikas.ee /  / GSM: +372 502 8940 / WhatsApp: +372 502 8940